bg flagen flag

Кампания за повишаване на осведомеността по отношение на кръговата икономика и рециклирането на отпадъци

В изпълнение на дейност 4 - "Разработване и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността по отношение на кръговата икономика и рециклирането на отпадъци в различни образователни институции в община Поморие и сред широката общественост"  на Проект BGENVIRONMENT-3.001-0012-C01 „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“ са изработени 8 късометражни филма и 8 трейлъра към тях,  със съдържание, релевантно към всяко едно от 8-те тематични направления относно кръговата икономика и рециклирането на отпадъци:
1. Пластмаси;

2. Стъкло;

3. Хартия и картон;

4. Текстил;

5. Метали и сплави;

6. Негодни за употреба батерии и акумулатори, с акцент върху батериите;

7. Биоразградими отпадъци (за компостиране);

8. Кръгова икономика в контекста на предприятията (частния сектор).

Гледайте видеата в Youtube канала на Основно училище „Христо Ботев“, с. Бата.